13.02.2021. - DODATNA PODRŠKA RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE
Datum objave: 12-02-2021

U "Službenom glasniku RS", broj 11/2021 objavljena je Uredba o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (u daljem tekstu: Uredba), kojom se utvrđuje Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), čije najvažnije elemente dajemo u nastavku.
Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se bespovratno, u visini od 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija - Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe, a isplatu sredstava vršiće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

• 5610 - Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
• 5621 - Ketering;
• 5629 - Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
• 5630 - Usluge pripremanja i usluživanja pića;
• 5510 - Hoteli i sličan smeštaj;
• 5520 - Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
• 5530 - Delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;
• 5590 - Ostali smeštaj;
• 7911 - Delatnost putničkih agencija;
• 7912 - Delatnost tur-operatora;
• 7990 - Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;
• 7711 - Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Bespovratna sredstva se mogu iskoristi zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva će biti preneta u budžet Republike Srbije.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije:

• ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 13. februara 2021. godine zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći (u navedeno smanjenje se ne računaju zaposleni koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 13. februara 2021. godine, a kojima ovi ugovori ističu u perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći);
• ukoliko dodeljena bespovratna sredstva u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Ova uredba stupa na snagu 13. februara 2021. godine.

IZVOR:
ipc.rs/vest/dodatna-podrska-radu-ugostiteljske-i-turisticke-privrede_v1550