09.04.2021. - LATINSKI REČNIK I GRAMATIKA
Iako već odavno "mrtav" latinski jezik je sveprisutan kako u svakodnevnom govoru tako naročito u pojedinim naučnim oblastima i disciplinama u kojima je stručna terminologija mahom bazirana na latinskim terminima.

Izučavanje latinskog jezika nezaobilazno je u edukaciji budućih lekara, pravnika, biologa, fizičara i drugih profesija. Tako je i ovaj rečnik nastao iz potreba svakodnevne školske prakse s ciljem da se korisnicima u jednoj knjizi ponudi dvosmerni rečnik (latinsko-srpski i srpsko-latinski) sa kratkim pregledom gramatike.

U rečniku su obuhvaćene reči i najčešće fraze iz latinskog jezika, i osnovna gramatička pravila.

Posebna pažnja posvećena je srpsko-latinskom delom rečnika jer kod nas do sada nije bilo latinskih rečnika u ovom smeru, ako se izuzme Katićev rečnik s početka ovog veka.

Rečnik je namenjen svima koji se upuštaju u avanturu otkrivanja i izučavanja latinskog jezika.

GRAMATIKA LATINSKOG JEZIKA

Čovečanstvo se služi latinskim jezikom od nastanka Rimskog carstva pa do današnjih dana. Nekadašnji maternji jezik Latina protkao je kroz vekove romanske jezike, a preko njih i mnoge druge i služio kao univerzalni jezik u mnogim oblastima nauke. Tako se filologija, medicina, prava i druge naučne discipline ne mogu zamisliti bez latinskog jezika.

Vekovima zvanični jezik katoličke crkve, a danas je zvanični jezik Vatikana. Izreke i poslovice koje su nam ostavili stari Latini govore o mudrosti čoveka tog doba. Učenjem ovog jezika shvatićete suštinu mnogih pojmova i stvoriti jaku osnovu za dalje napore u savlađivanju i usvajanju mnogih pojmova iz oblasti koju ste odabrali za svoj životni poziv.

IZVOR:
target="_blank"> jrjmojizdavac.com